1 GURUNATH GADEGEPPA PUJAR 94.4%
2 CHINMAYA VARADA B K 94.4%
3 ARJUN R K 94.0%
4 KRUTHI B R 93.2%
5 HARSHITH C SHENOY 93.2%
6 ADITI G SAGAR 92.4%
7 SAROJ S PATIL 92.2%
8 HARSHITHA J 92.2%
9 PARAMESH SRIRAM PARALI SUDARSHAN 92.2%
10 YASH VYAS 92.4%
11 PURUSHOTHAM R 92.8%
12 KOUSHIK M 92.8%
13 DISHA B PURANIK 91.2%
14 PARAMESHWARA V 91.2%
15 PRIYANSHU KUMAR 91.6%
16 HARDIK JAIN 91.6%
17 APOORVA S 90.8%
18 SUMANTH S KUMAR 90.2%

Toppers CBSE 2018-19

Toppers CBSE 2018-19

​Hearty Congratulations to all !!

Sri Jnanakshi Vidyaniketan

CBSE Affiliated : 830103